Back to home
   
 
Search:
 
 
站点导航 首页 精彩照片
 
2007年广州高级音响展
 

  

   (雨果唱片区1)         (雨果唱片区2)

 

  (黄红英签名现场气氛热烈)      (粉丝索取签名,络绎不绝)

 

    (现场签名1)         (现场签名2)

   (现场签名3)